Rdiignraapl

Ttoíls: gesgaabagaareigaloeronrüülon (co, geespla, gonrüücojils, nrüüf), co ttausfrokaaznalë — kaak, kaatavarf, kaahejsarh, kaarhabr.